NHẠC HỘI VUI XUÂN GIÁP THÌN 2024


Theo tin Van Tran for Supervisor 2024

WHAT: NHẠC HỘI VUI XUÂN GIÁP THÌN 2024
WHEN: Sunday, February 18, 2024
WHERE: Asian Garden Mall, 9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình “NHẠC HỘI VUI XUÂN GIÁP THÌN 2024”
⏰ Thời gian: 11AM-3PM, Chủ Nhật, ngày 18 tháng 2, 2024
🕹️ Địa điểm: Bên trong Thương Xá Phước Lộc Thọ (9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683)
✅ Vào cửa tự do.
✅ Nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn.
✅ Lì xì đầu năm cùng nhiều quà tặng.
✅ Phục vụ ăn trưa miễn phí.
🔴 Chương trình được bảo trợ bởi Van Tran for Supervisor 2024.https://www.facebook.com/profile.php?id=61550098680995

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Posted

in

,

by

Tags: