Tết Trung Thu 2023 – Mid-Autumn Moon Festival at Newhope Library


Theo tin City of Santa Ana, California

Hãy đón Tết Trung Thu với chúng tôi tại Thư Viện Newhope. Sẽ có tiết mục múa lân hoành tráng, kể chuyện song ngữ (Việt và Anh) và làm đèn lồng cho cả gia đình. Tất nhiên là sẽ có bánh trung thu cho mọi người cho đến khi phát hết. Nếu muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi số 714-647-6992.
WHAT: Mid-Autumn Moon Festival at SAPL

WHEN: Saturday, September 30 2023 from 2 PM to 4 PM PDT

WHERE: Newhope Library, 122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703.

Come and celebrate Moon Festival with us at the Newhope Library. There will be spectacular lion dance, bilingual storytime, and lantern making for the whole family. Of course, there will be mooncakes for everyone, while supplies last. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Ven a celebrar el Festival de la Luna con nosotros en la Biblioteca Newhope. Habrá una espectacular danza del león, cuentos bilingües (Vietnamita e Inglés) y taller de fabricación de faroles para toda la familia. Por supuesto, habrá pasteles de luna para todos, hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-6992 para más información.Mid-Autumn Moon Festival at SAPL

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Posted

in

by