Mid-Autumn Festival 2023 – Moon Festival – Tết Trung Thu by City of Irvine


Theo tin City of Irvine, California

WHAT: Mid-Autumn Festival

WHEN: Friday, September 29, 2023 from 5 PM to 9 PM PDT

WHERE: Great Park
8000 Great Park Blvd.
Irvine, CA 92618

Friday, September 29
5–9 p.m.
Great Park
The City of Irvine will host a Mid-Autumn Festival at the Great Park, Friday, September 29, from 5 to 9 p.m.

This family-friendly festival includes education, entertainment, crafts, food trucks, and artistic demonstrations. Local community partners will be in attendance to support the event and share organizational information and resources. This event is free, open to all ages, and no registration is required.

The community is invited to celebrate this honored tradition with friends and family at the Great Park, enjoying live musical and dance performances, cultural exhibits, and a festive atmosphere. The City is holding its festival the day prior to the traditional observance, to allow the community to celebrate with other religious or social groups on the day.
Lễ hội trung thu
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9,
5–9 giờ tối
Great Park
Thành phố Irvine sẽ tổ chức Tết Trung thu tại Great Park , Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9, từ 5 đến 9 giờ tối

Lễ hội thân thiện với gia đình này bao gồm giáo dục, giải trí, thủ công, xe bán đồ ăn và biểu diễn nghệ thuật. Các đối tác cộng đồng địa phương sẽ tham dự để hỗ trợ sự kiện và chia sẻ thông tin cũng như nguồn lực của tổ chức. Sự kiện này miễn phí dành cho mọi lứa tuổi và không cần ghi danh.

Quý vị được mời đến kỷ niệm truyền thống vinh dự này với bạn bè và gia đình tại Great Park thưởng thức các buổi biểu diễn khiêu vũ và âm nhạc trực tiếp, triển lãm văn hóa và bầu không khí lễ hội. Thành phố đang tổ chức lễ hội một ngày trước ngày lễ truyền thống để cho phép cộng đồng tổ chức lễ kỷ niệm với các nhóm tôn giáo hoặc xã hội khác trong ngày này.https://www.facebook.com/events/3259309107543917

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Posted

in

, ,

by