The Taste of Westminster 2023 cho các Nhà hàng Westminster vào ngày 22 tháng 9 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Civic Center Sunken Garden


Theo tin City of Westminster

The Taste of Westminster

Restaurant Registration is now open!
Calling all Westminster Restaurants to showcase your specialties at this community event. Join us for the ‘Taste of Westminster’ on September 22nd from 5pm to 9pm at the Civic Center Sunken Gardens!
Enjoy benefits valued at $1,800 including a $600 stipend. Let’s highlight your flavors together!
Register today at: https://bit.ly/TasteofWestminster2023

For more information or assistance completing your registration form, contact the Community Services & Recreation Department at 714-895-2860Hương vị của Westminster

Đăng ký nhà hàng hiện đang mở!
Kêu gọi tất cả các Nhà hàng Westminster để giới thiệu các món đặc sản của bạn tại sự kiện cộng đồng này. Hãy tham gia ‘Hương vị Westminster’ với chúng tôi vào ngày 22 tháng 9 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Civic Center Sunken Gardens!
Tận hưởng các lợi ích trị giá $1.800 bao gồm khoản trợ cấp $600. Hãy cùng nhau làm nổi bật hương vị của bạn!
Đăng ký ngay hôm nay tại: https://bit.ly/TasteofWestminster2023

Để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ hoàn thành mẫu đăng ký của bạn, hãy liên hệ với Phòng Giải trí & Dịch vụ Cộng đồng theo số 714-895-2860
https://www.westminster-ca.gov/Home/Components/News/News/414/15

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Posted

in

, , , ,

by

Tags: