Danh Sách các nhà hàng và nhà cung cấp thực phẩm đã được lệnh đóng cửa và được phép mở lại bởi các thanh tra y tế của Quận Cam từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023


Theo tin Orange County Health Care Agency – Environmental Health Division

Các nhà hàng và nhà cung cấp thực phẩm khác đã ra lệnh đóng cửa và được phép mở lại bởi các thanh tra y tế của Quận Cam từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023
PHO THANH BINH
107 Via Pico Plz
San Clemente, CA 92672-1716
Closed on: 2022-12-28
Reason for Closure: Rodent Infestation
TRAM CHIM LIVE KING CRAB
15342 Beach Blvd
Westminster, CA 92683-6208
Closed on: 2022-12-27
Reason for Closure: Cockroach Infestation
Reopened on: 2022-12-28
https://inspections.myhealthdepartment.com/orange-county/restaurant-closures


Posted

in

, , ,

by

Tags: