Diễn Hành Tết Mậu Thân 2023 vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 lúc 9 giờ 30 sáng dọc theo Bolsa Ave


Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California

Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin Cuộc Diễn Hành Tết Mậu Thân 2023 vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 lúc 9 giờ 30 sáng dọc theo Bolsa Ave0
Diễn Hành Tết 2023
Thành Phố Westminster hân hạnh giới thiệu Cuộc Diễn Hành Tết Mậu Thân 2023. Cuộc diễu hành sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 lúc 9:30 sáng dọc theo Bolsa Ave. bắt đầu từ Magnolia St. hướng đông đến Bushard St.

Hãy là một nhà tài trợ tiêu đề! Bấm vào đây để có cơ hội tài trợ.
https://www.westminster-ca.gov/home/showpublisheddocument/5847/638070361961770000

Tham gia như một mục diễu hành! Bấm vào đây để đăng ký tham gia cuộc diễn hành
https://www.westminster-ca.gov/home/showpublisheddocument/5845/638070361949770000
2023 Tet Parade
The City of Westminster is proud to present the 2023 Tet Parade. The parade will be held on Sunday, January 22nd at 9:30am along Bolsa Ave. starting at Magnolia St. eastbound to Bushard St.

Be a title sponsor! Click here for Sponsorship Opportunities.

Join as a parade entry! Click here for Parade Entry Application
https://www.westminster-ca.gov/Home/Components/News/News/346/15


Posted

in

, ,

by

Tags: