Nghi Thức Phát tang, Thánh Lễ Cầu Hồn, thăm viếng, và cầu nguyện cho Nghệ Sĩ Chí Tài ở Cộng Đoàn giáo xứ Thánh Linh


Theo tin Peek Funeral Home
Cộng Đoàn giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church)
WHAT: Phát tang, Thánh Lễ Cầu Hồn, thăm viếng, và cầu nguyện.
WHEN: 18 DECEMBER, 2020 from 11 am to 5 pm
WHERE: HOLY SPIRIT CHURCH – NHA THO THANH LINH, 17270 Ward Street, Fountain Valley, CA 92708
Tai Chi Nguyen (Nghệ Sĩ Chí Tài) was born on August 15, 1958 and passed away on December 9, 2020 and is under the care of Peek Funeral Home.
Le Phat Tang – Cau Nguyen – Holy Spirit Church will be held on December 18, 2020 at 11:00 am at Holy Spirit Church – Nha Tho Thanh Linh, 17270 Ward St., Fountain Valley, CA. Thanh Le Hoa Tang – Holy Spirit Church – Nha Tho Thanh Linh will be held on December 19, 2020 at 10:00 am at Holy Spirit Church – Nha Tho Thanh Linh, 17072 Ward St., Fountain Valley, CA. Hoa Tang -Peek Crematory will be held on December 19, 2020 at 11:30 am at Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA.

You may leave a message for the family by clicking here.

https://www.dignitymemorial.com/obituaries/westminster-ca/tai-nguyen-nghe-si-chi-tai-9941305?fbclid=IwAR1ECe8HTJpPxn-j7aCNf7WUmW7KuBkIhTFLDSY9DgVttiQrbS2gcHa7R44


Posted

in

,

by

Tags: