Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin ra chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và sẽ nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng Thứ Hai ngày 24 đến nửa đêm Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020


Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California

Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin ra chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và sẽ nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng Thứ Hai ngày 24 đến nửa đêm Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Phát triển kinh tế là quá trình năng động thu hút đầu tư tư nhân để giữ cho cộng đồng luôn sôi động. Nó có nghĩa là biến Westminster thành một nơi mà bạn yêu thích để sống, hoặc đến thăm, và liên quan đến một loạt các hoạt động trải dài tất cả các ban ngành của Thành phố bằng hình thức này hay hình thức khác.

Thị trưởng và Hội đồng Thành phố đã phê duyệt một chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng kinh phí của Đạo luật CARES của Liên bang được phân bổ cho Thành phố thông qua Văn phòng Giám sát Do. Thời gian nhận hồ sơ từ Thứ Hai ngày 24 tháng 8 (8 giờ sáng) đến Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 (nửa đêm). Liên kết đến ứng dụng sẽ có sẵn tại đây trong thời gian đó, cũng như trên trang web của Dự án W và phương tiện truyền thông xã hội của Thành phố.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp phải:

Có văn phòng chính đặt tại Thành phố Westminster
Có giấy phép kinh doanh Westminster đang hoạt động kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020
Đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (doanh nghiệp phải mất hơn 25% doanh thu so với tháng 4 năm 2019 hoặc tạm thời đóng cửa để tuân thủ lệnh lưu trú tại nhà của tiểu Bang California )
Có 10 nhân viên toàn thời gian tương đương trở xuống
Không có vi phạm mã Thành phố hiện tại tại địa điểm kinh doanh của họ
Xác nhận rằng doanh nghiệp đã và không có khả năng tiếp cận vốn thông qua các nguồn tài trợ thay thế của Liên bang / Tiểu bang, chẳng hạn như Các khoản cho vay do thiên tai gây thương tích về kinh tế (EIDL) hoặc Chương trình Bảo vệ Khoản lương (PPP)
Lưu ý rằng theo quy định của Liên bang, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cần sa, cờ bạc và giải trí dành cho người lớn không đủ điều kiện.
Sử dụng quỹ đủ điều kiện

Thuê
Lương bổng
Tiện ích
Bảo hiểm
Các khoản phải trả
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Hàng tồn kho
Văn phòng phẩm
Dịch vụ chuyên nghiệp (ví dụ: dịch vụ kế toán, vệ sinh)
Các biện pháp kiểm soát COVID-19
Lựa chọn người nhận tài trợ

Việc nộp đơn đăng ký không đảm bảo tài trợ. Những người nhận tài trợ tiềm năng sẽ được lựa chọn bằng cách rút thăm, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Ngay sau đó, các doanh nghiệp được chọn sẽ được thông báo và sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu về việc tuân thủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Các doanh nghiệp được chọn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sẽ được trao tiền sau khi nộp các tài liệu bắt buộc.

Thành Phố Westminster đã thuê một công ty độc lập, RSG Inc., để thay mặt Thành Phố xem xét các đơn đăng ký. Nếu bạn có thắc mắc về chương trình tài trợ hoặc hoàn thành đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với Alan Alé tại RSG qua số điện thoại 714-316-2195 hoặc qua email tại AALE@WEBRSG.COM.

Vui lòng truy cập trang web Project W để biết các tài nguyên kinh doanh, hoặc đăng ký để được thông báo khi có tài liệu ứng dụng. Thông tin bổ sung sẽ được đăng lên trang này khi có sẵn.

Một số ví dụ hiện tại khác về nỗ lực phát triển kinh tế bao gồm:

Lập Kế hoạch Cụ thể cho Trung tâm mua sắm Westminster để giúp phục hồi trang web và thu hút sự phát triển mới, các cửa hàng và khách hàng quen;
Dẫn dắt sự phát triển của Bolsa Row trong suốt quá trình phát triển để tạo điều kiện cho một khách sạn chất lượng cao, không gian tổ chức sự kiện, nhà ở mới và bán lẻ;
Phát triển nhà ở giá rẻ cung cấp nhà ở an toàn và giá cả hợp lý cho các gia đình và cá nhân, những người sau đó có thể tham gia vào nền kinh tế địa phương;
Lập Quy hoạch Tổng thể về Công viên đầu tiên của Thành phố để thu hút và giữ chân cư dân với những tài sản cộng đồng quan trọng này;
Giữ chân và thu hút các nhà bán lẻ thông qua tiếp cận trực tiếp và mạng lưới gián tiếp;
Phương tiện truyền thông xã hội và các biện pháp minh bạch khác để cung cấp thông tin và thu hút sự tham gia của cộng đồng; và
Hạ tầng cảnh quan, biển báo và tiện ích mới dọc theo các hành lang chính để thu hút đầu tư tư nhân và khuyến khích các doanh nghiệp đặt trụ sở tại các khu vực này.
Vui lòng liên hệ với Alexa Smittle tại asmittle@westminster-ca.gov nếu có câu hỏi hoặc nhận xét.
ECONOMIC DEVELOPMENT
Economic development is the dynamic process of attracting private investment to keep the community vibrant. It means making Westminster a place you love to live, or visit, and involves a wide range of activities that span all City departments in one form or another.

The Mayor and City Council approved a small business grant program utilizing Federal CARES Act funding allocated to the City through Supervisor Do’s Office. The window for applications is from Monday August 24th (8am) through Sunday, August 30th (midnight). The link to the application will be available here during that time, as well as on the Project W website and City social media.
https://bit.ly/WMBizGrant

Small Business Grant Eligibility Requirements

Businesses must:

Have a principal office located in the City of Westminster
Have had an active Westminster business license as of March 1, 2020
Have been affected by COVID-19 (the business must have either lost more than 25% of revenue compared to April 2019 or temporarily closed to comply with State of California stay-at-home orders)
Have 10 or fewer full-time equivalent employees
Have no current City code violations at their business location
Certify that the business was and is unable to access capital through alternative federal/State funding sources, such as Economic Injury Disaster Loans (EIDL) or the Paycheck Protection Program (PPP)
Note that per Federal rules, businesses in the cannabis, gambling, and adult entertainment industries are not eligible.
Eligible Use of Funds

Rent
Payroll
Utilities
Insurance
Accounts payable
Personal Protective Equipment (PPE)
Inventory
Office supplies
Professional services (e.g., accounting, janitorial services)
COVID-19 control measures
Selection of Grant Recipients

Submitting an application does not guarantee grant funding. Potential grant recipients will be selected by lottery, which is expected to take place in early September. Shortly thereafter, the selected businesses will be notified and will be required to provide documentation of compliance with the eligibility requirements. Selected businesses that meet the eligibility requirements will be awarded funds following submittal of required documentation.Questions

The City of Westminster has hired an independent company, RSG Inc., to review applications on behalf of the City. If you have questions about the grant program or completing the application, please contact Alan Alé at RSG by phone at 714-316-2195 or by email at AALE@WEBRSG.COM.

Please visit the Project W website for business resources, or to sign up to be notified when application materials are available. Additional information will be posted to this page when available.

Some other current examples of economic development efforts include:

Creation of the Westminster Mall Specific Plan to help reinvigorate the site and attract new development, stores, and patrons;
Shepherding the Bolsa Row development through the development process to facilitate a high quality hotel, event space, new housing, and retail;
Development of affordable housing that provides safe and reasonably priced housing for families and individuals, who then in turn are able to participate in the local economy;
Creation of the City’s first Parks Master Plan to attract and retain residents with these critical community assets;
Retention and attraction of retailers through direct outreach and indirect networking;
Social media and other transparency measures to inform and engage the community; and
New landscaping, signage, and utility undergrounding along major corridors to attract private investment and encourage businesses to locate in these areas.
Please contact Alexa Smittle at asmittle@westminster-ca.gov with questions or comments.
https://www.westminster-ca.gov/our_city/depts/citymanager/economic_development_.asp


Posted

in

,

by

Tags: