Tiệm làm tóc và làm móng, các dịch vụ chăm sóc cá nhân giới hạn trong thẩm mỹ, chăm sóc da, thẩm mỹ và trị liệu massage được phép hoạt động ngoài trời theo hướng dẫn mới của tiểu bang California


Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California
Tiệm làm tóc và làm móng, chọn dịch vụ chăm sóc cá nhân được phép hoạt động ngoài trời theo hướng dẫn mới của tiểu bang California.

Westminster, California – Tiểu bang California đã cung cấp các hướng dẫn công nghiệp cập nhật để cho phép các doanh nghiệp sau hoạt động ngoài trời:

 Tiệm cắt tóc và tiệm hớt tóc
 Dịch vụ chăm sóc cá nhân, giới hạn trong thẩm mỹ, chăm sóc da, thẩm mỹ và liệu pháp massage trong các thiết lập phi y tế

Các dịch vụ điện, xăm mình và xỏ lỗ sẽ không được phép hoạt động ngoài trời vì chúng là các thủ tục xâm lấn đòi hỏi môi trường vệ sinh có kiểm soát.

Lớp phủ mặt sẽ được yêu cầu cho nhân viên và khách hàng, phù hợp với quy định hiện hành của bang bang mà tất cả người dân California đều phải đắp mặt trong không gian công cộng.

Hướng dẫn cho việc mở lại và đóng cửa các doanh nghiệp được cung cấp dựa trên dữ liệu của quận được theo dõi và giám sát bởi nhân viên y tế công cộng của bang. Các hạt còn lại trong danh sách giám sát của tiểu bang trong ba ngày liên tiếp được yêu cầu đóng cửa hoặc thay đổi cách thức hoạt động của các ngành kinh doanh nhất định. Quận Cam hiện đang nằm trong danh sách giám sát của tiểu bang California.

Việc sửa đổi các hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh là một phần của Lộ trình Khả năng phục hồi của Tiểu bang California California nhằm mục đích cuối cùng là dỡ bỏ trật tự ở nhà hiện tại.

Để biết thêm thông tin và các bản cập nhật mới nhất, hãy truy cập trang web coronavirus dành riêng cho Thành phố Westminster tại https://projectwestminster.com/coronavirus-updates.
###
FOR IMMEDIATE RELEASE July 20, 2020

CONTACT: Christine Cordon, City Clerk/Communications Director (714) 548-3177, ccordon@westminster-ca.gov

Hair and nail salons, select personal care services allowed to operate outdoors under new state guidelines

WESTMINSTER, Calif. – The State of California has provided updated industry guidelines to allow the following businesses to operate outdoors:
 Hair salons and barbershops
 Personal care services, limited to esthetic, skin care, cosmetology, and massage therapy
in non-healthcare settings
Electrology, tattooing, and piercing services will not be permitted to operate outdoors because they are invasive procedures that require a controlled hygienic environment.
Face coverings will be required for employees and customers, which is consistent with the state’s current mandate that all Californians wear face coverings in public spaces.
Guidance for the reopening and closing of businesses is provided based on county data tracked and monitored by the state’s public health officer. Counties that remain on the state’s monitoring list for three consecutive days are required to shut down or change how certain business industries operate; Orange County is currently on the state’s monitoring list.
The modification of operations in business sectors is part of the State of California’s “Resilience Roadmap,” aimed at eventually lifting the stay-at-home order currently in place.
For additional information and the latest updates, visit the City’s dedicated coronavirus webpage at https://projectwestminster.com/coronavirus-updates.
###
https://www.westminster-ca.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=71014.03&BlobID=16794


by

Tags: