Garden Grove Unified School District nhận đơn ghi danh mẫu giáo cho năm 2020 – 2021


Theo tin Garden Grove Unified School District trong Quận Cam ở tiểu bang California
Ghi danh mẫu giáo cho năm 2020 – 2021
Mẫu đơn hiện có sẵn

Thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2018

Chúng tôi đã bắt đầu quá trình ghi danh cho năm học 2020-21! Cả tờ giấy chứng nhận quyền lợi trước khi đăng ký và tờ giấy chứng nhận ghi danh của chúng tôi đều có sẵn trên trang web theo Ghi Danh mẫu giáo 2020-2021, hoặc bạn có thể nhận chúng tại Cơ sở Clinton Corner Family Campus.

Trẻ em sinh từ 12/3/2015 đến 12/1/2017 đủ tuổi tham gia chương trình của chúng tôi. Không gian được giới hạn cho các lớp học 3 tuổi của chúng tôi dành cho học sinh sinh trong khoảng thời gian từ 12/3/2016 đến 12/1/2017.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi danh cho năm học 2020-21 đến tháng Ba.

Nếu bạn có thắc mắc về trình độ thu nhập, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nàp khác xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 714-663-6298 từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều.

Xem toàn bộ tờ rơi!
Preschool Registration for 2020 – 2021 Forms are Available Now
Thursday, January 11, 2018
We have begun the registration process for the 2020-21 school year! Our Pre-Certification Interest Form and Registration Process flyer are both available on the website under Preschool Registration 2020-2021, or you can pick them up at Clinton Corner Family Campus.

Children born between 12/3/2015 and 12/1/2017 are age eligible for our program. Space is limited for our 3-year-old classes for students born between 12/3/2016 and 12/1/2017.

We will continue enrolling for the 2020-21 school year through March.

If you have questions about the income qualifications, or if you have any other questions, please call us at 714-663-6298 Monday – Friday between the hours of 7:30 – 4:00.

See Full Flyer!
https://ccfc.ggusd.us/news/preschool-registration-for-2019-2020-forms-are-available-now


Posted

in

by

Tags: