Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin sẽ treo cờ Nam Việt Nam tại Vietnamese-American War Memorial tại Công viên Sid Goldstein Freedom Park từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 và sẽ đặt 1 vòng hoa kỷ niệm cũng tại khu tưởng niệm cũng vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020


Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California

Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin sẽ treo cờ Nam Việt Nam tại Vietnamese-American War Memorial tại Công viên Sid Goldstein Freedom Park từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 và sẽ đặt 1 vòng hoa kỷ niệm cũng tại khu tưởng niệm cũng vào ngày 30 tháng 4 lúc 10 giờ sáng
Ngày 23 tháng 4 năm 2020

Thành phố sửa đổi sự kiện kỷ niệm Tháng Tư Đen hàng năm do COVID-19

WESTMINSTER, California – Lễ kỷ niệm Tháng Tư Đen hàng năm dự kiến ​​ban đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 2020 lúc 10 giờ sáng và được Thành phố Westminster tổ chức sẽ không được tổ chức trong năm nay để đáp lại lệnh ở nhà hiện tại của Bang California liên quan đến coronavirus mới (COVID-19).

Thay vào đó, Thành phố sẽ treo cờ Nam Việt Nam với một nửa nhân viên tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt-Mỹ tại Công viên Tự do Sid Goldstein từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Một vòng hoa kỷ niệm cũng sẽ được đặt tại khu tưởng niệm vào ngày 30 tháng 4 lúc 10 giờ sáng.

Ngày 30 tháng 4 hàng năm được gọi là Tháng Tư Đen, hay “Tháng Tư Đen”, và là một ngày để than thở và suy ngẫm về sự sụp đổ của Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có đến 250.000 binh sĩ miền Nam và gần 60.000 lính Mỹ đã chết trong Chiến tranh Việt Nam.

Được chấp thuận thông qua nghị quyết của Hội đồng thành phố năm 2019, Westminster trở thành thành phố đầu tiên trên toàn cầu công nhận Tuần lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen.
Tại cuộc họp ngày 22 tháng 4, Hội đồng thành phố tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 2020 là Ngày Tháng Tư Đen để kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn sụp đổ, và người dân được khuyến khích quan sát khoảnh khắc im lặng để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh.
###
FOR IMMEDIATE RELEASE April 23, 2020
CONTACT: Christine Cordon, City Clerk/Interim Communications Director (714) 548-3177, ccordon@westminster-ca.gov
City modifies annual Black April commemoration event due to COVID-19
WESTMINSTER, Calif. – The annual Black April commemoration ceremony originally scheduled for April 30, 2020 at 10 a.m. and hosted by the City of Westminster will not be held this year in response to the State of California’s current stay-at-home order related to the novel coronavirus (COVID-19).
The City will instead fly the South Vietnamese flag at half-staff at the Vietnamese-American War Memorial at Sid Goldstein Freedom Park from April 23 through April 30. A commemoration wreath will also be placed at the memorial site on April 30 at 10 a.m.
April 30 is annually known as Black April, or “Tháng Tư Đen,” and is a day to lament and reflect upon the fall of Saigon and of South Vietnam, which took place April 30, 1975. As many as 250,000 South Vietnamese soldiers and nearly 60,000 American soldiers died during the Vietnam War.
Approved through a resolution of the City Council in 2019, Westminster became the first city globally to recognize Black April Memorial Week.
At its April 22 meeting, the City Council proclaimed April 30, 2020 as Black April Day in commemoration of the 45th anniversary of the fall of Saigon, and residents are encouraged to observe a moment of silence in memory of the soldiers who sacrificed their lives.
###

Posted

in

, ,

by

Tags: