Quận Cam ra Thông Báo vào Ngày 2 tháng 4 năm 2020 Hướng dẫn của Tiểu bang California về việc đeo khăn che mặt ở nơi công cộng


Theo tin Orange County, California

Quận Cam ra Thông Báo vào Ngày 2 tháng 4 năm 2020 về Hướng dẫn của Tiểu bang California cho dân đeo khăn che mặt ở nơi công cộng
Ngày 2 tháng 4 năm 2020

Hướng dẫn gần đây được đăng bởi Bộ Y tế Công cộng California tuyên bố Người dân California phải rời khỏi nhà để tiến hành các hoạt động thiết yếu nên đeo khăn che mặt, nếu họ cảm thấy thoải mái, và thực hành rửa tay nghiêm ngặt trước và sau khi chạm và điều chỉnh lớp phủ.
April 2, 2020
County of Orange to Follow California State Guidelines for Wearing Face Coverings in Public
Recent guidance posted by the California Department of Public Health states Californians who must leave their homes to conduct essential activities should wear face coverings, if they feel comfortable doing so, and practice strict hand washing before and after touching and adjusting the covering.
https://www.ocgov.com


Posted

in

, , ,

by

Tags: