Tờ Quảng Cáo giải thích cho Con Nit về “Cách Xa Xã Hội” khi duy trì đủ khoảng cách 6 feet giữa bạn và người khác cho đại dịch COVID-19 của OC Health Care Agency


Theo tin OC Health Care Agency
Tờ Quảng Cáo giải thích cho Con Nit về “Cách Xa Xã Hội” khi duy trì đủ khoảng cách 6 feet giữa bạn và người khác cho đại dịch COVID-19 của OC Health Care Agency
Thông tin “Xa Cách Xã Hội Là Gì?” khi lo lắng về duy trì đủ khoảng cách 6 feet giữa bạn và người khác cho đại dịch COVID-19 của OC Health Care Agency

Xa cách xã hội là gì?

Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là tránh đám đông khi có thể giúp ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây lan của một căn bệnh rất dễ lây lan.

Các biện pháp xa cách xã hội là gì?

 Đối với một cá nhân, điều này có thể có nghĩa là duy trì đủ khoảng cách giữa bạn và người khác (nói chung là 6 feet) để giảm nguy cơ hít phải những giọt nước được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi.

 Trong một cộng đồng, các biện pháp phân tán xã hội có thể bao gồm việc hạn chế hoặc hủy bỏ các cuộc tụ họp đông người.

Làm thế nào tôi có thể thực hành xa xã hội?

 Duy trì khoảng cách giữa bạn và bất cứ ai đang ho hoặc hắt hơi.
 Tránh bắt tay, ôm hoặc các kiểu chào thân mật khác – thay vào đó hãy chào người khác bằng một cái vẫy tay, gật đầu hoặc cúi đầu.
 Tránh du lịch không cần thiết.
 Tránh đám đông, đặc biệt là
trong không gian thông gió kém

Biết chủ lao động của bạn chính sách của bạn cho việc làm việc từ xa / làm việc tại nhà, nếu điều đó trở nên cần thiết.

 Ở nhà nếu bạn bị bệnh.
 Tránh đến bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc nhà dưỡng lão trừ khi có nhu cầu y tế để làm điều đó.
https://www.ocgov.com


Posted

in

, , ,

by

Tags: