Thông tin Mua Sắm Hoảng Loạn khi lo lắng về COVID-19 của OC Health Care Agency


Theo tin OC Health Care Agency
Mua Sắm Hoảng Loạn
Mua sắm hoảng loạn là hành động mua sắm bất thường một số lượng lớn sản phẩm để phòng bị về mối đe dọa đối với sức khỏe hoặc an toàn cá nhân.
Chất đầy giỏ hàng tạp hóa có thể tạm thời làm dịu nỗi lo lắng của bạn về COVID-19, nhưng có những hậu quả thực tế – như tăng giá và làm thiếu nguồn cung cấp thiết yếu cho những người cần chúng nhất (thí dụ như mặt nạ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe).
Chuẩn bị hiệu quả
Truy cập www.AlertOC.com để đăng ký hệ thống báo động quần chúng của Quận Cam, CA. Hệ thống giúp người dân cập nhật thông tin về các trường hợp khẩn cấp và những hành động cần làm để giữ an toàn.
Vào trang www.ReadyOC.org để tìm hiểu cách chuẩn bị những thứ cần thiết cho các thảm họa tự nhiên có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn ở Quận Cam, như cháy rừng, lũ lụt và lở đất.
Hãy theo dõi các cơ quan y tế đáng tin cậy và làm theo hướng dẫn của họ. Đường Dây Giới Thiệu Sức Khỏe của chúng tôi tại 1 (800) 564-8448 có thể trả lời câu hỏi của bạn về COVID-19.
Panic Buying Infographic

Panic Buying
Panic buying is the act of purchasing unusually large amounts of products in anticipation of a perceived threat to personal health or safety.
Filling up a grocery cart may temporarily calm your worries about COVID-19, but there are real world consequences – like a surge in prices and a shortage of essential supplies for people who need them most (think face masks for health care workers).
Prepare Effectively
Visit www.AlertOC.com to register for Orange County, CA’s mass noti cation system that keeps residents informed of emergencies that may require immediate, live-saving actions.
Stop by www.ReadyOC.org to learn how to prepare a kit for natural disasters that are more likely to impact your day-to-day life in OC, like wild res, ash oods, and landslides.
Stay tuned to trusted health authorities and follow their guidance. Our Health Referral Line is here to answer your questions about COVID-19 at
1 (800) 564-8448.
https://www.ocgov.com


Posted

in

by

Tags: