Chương Trình “Get it Permitted” 2019 cho Cư Dân của Thành phố Westminster


Theo tin translation của Thành phố WestminsterTHÀNH PHỐ WESTMINSTER
CHƯƠNG TRÌNH “GET IT PERMITTED” CHO CƯ DÂN 2019

Việc xây dựng không được phép có thể gây ra nguy hiểm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đời sống cộng đồng. Khi Thành Phố biết tới việc xây dựng không được phép, một khoản tiền phạt sẽ được tính để đẩy mạnh việc tu v thủ theo các yêu cầu của luật lệ hiện hành.

Chương trình “Get it Permitted” là một cơ hội trong thời gian có hạn để tự báo cáo những việc xây dựng trong cư xá mà chưa được phép, mà không bị buộc phải trả tiền phạt.

Bắt đầu từ Ngày 1 Tháng Mười đến Ngày 31 Tháng Mười Năm 2019, quý vị có thể chọn cách tự báo cáo lên Thành Phố những xây dựng trong cư xá của mình mà chưa được php.

Dù không bị tính tiền phạt nếu quý vị tự báo cáo, nhưng việc xây dựng không được phép vẫn sẽ được yêu cầu phải điều chỉnh để tuân thủ theo luật lệ hiện hành hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, tất cả các khoản phí cấp phép xây dựng và các khoản phí áp dụng khác vẫn sẽ được tínt.

Để biết thêm thông tin về chương trình “Get it Permitted,” vui lòng liên hệ Ban Thực Thi Bộ Luật theo số 714-548-3477 hoặc ramonperez@westminster-ca.gov.
https://www.westminster-ca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=991&TargetID=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Posted

in

, ,

by

Tags: