Đêm Thắp Nến – Hát Cho Đồng Bào Tôi


Theo tin Viet My Magazine

Đêm Thắp Nến – Hát Cho Đồng Bào Tôi
Thứ 4, ngày 13 tháng 6
7:00 pm – 9:00 pm
Tại Hội Trường Việt Mỹ
14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683Posted

in

by

Tags: