Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Với Nghị Quyết Khắp Tiểu Bang


Theo tin Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen
Kính chuyển đến quý vị để biết
và kính nhờ thông báo & chuyển tiếp.

Trân trọng

Ks. Tho Nguyentan
(408) 713 – 8663

FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Diana Moreno
April 11, 2018 (714) 741-1034

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Với Nghị Quyết
Khắp Tiểu Bang

(Sacramento, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất vinh dự thông báo, toàn thể Thượng Viện
Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Quyết Thượng Viện 88 (SCR 88), công nhận Tháng
Tư, 2018 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

Nghị quyết này nói rõ tưởng niệm lần thứ 43 Ngày Sài Gòn Sụp Đổ trong khi kêu gọi sự chú ý về tình trạng Nhân Quyền tồi tệ tại Việt Nam.
Trong chức vụ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang , sự kiện này đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Thượng
Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả của nghị quyết này.

“Tháng Tư Đen là một sự kiện rất quan trọng đối với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và hàng
triệu người mà cuộc sống của họ bị biến cố Sài Gòn Sụp Đổ ảnh hưởng,”
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Không chỉ chọn một ngày để tưởng niệm sự kiện này, mà tôi còn làm tác giả nghị quyết này mỗi năm, để vinh danh những người dân và những chiến sĩ can đảm, những người
chiến đấu bền bỉ để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ, và để các thế hệ mai sau học những bài học quan
trọng của cuộc chiến Việt Nam.”

Tháng Tư Đen được tưởng niệm vào ngày 30 Tháng Tư mỗi năm, ngày mà Sài Gòn rơi vào tay
các lực lượng Cộng Sản. Ngày này đánh dấu sự chấm dứt nền Dân Chủ tại Việt Nam, và bắt đầu
một cuộc di tản của người Việt Nam. Trong số những người tị nạn được Hoa Kỳ chào đón, ngày
nay, có hơn 580,000 người Mỹ gốc Việt chọn California là quê hương, trong đó, phần lớn sống
tại Quận Cam. Ngoài sự đóng góp của họ cho các thành quả về xã hội, văn hóa, và kinh tế của
Tiểu Bang, người Mỹ gốc Việt tiếp tục dấn thân cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhân Quyền,
Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ tại Việt Nam..

“Bốn mươi ba năm đã qua, kể từ ngày định mệnh đó, khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng chúng ta không
quên những người còn kẹt lại và các quyền của họ thường xuyên bị chà đạp,” Thượng Nghị Sĩ
Janet Nguyễn nói. “SCR 88 nhắm vào hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam và nhắc nhở chúng
ta tầm quan trọng của việc đấu tranh cho một Việt Nam nơi mà tất cả công dân phải được tôn
trọng.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hy vọng rằng, sự chuẩn thuận Nghị Quyết Tháng Tư Đen sẽ mở
đường cho Quốc Hội Tiểu Bang chuẩn thuận một dự luật khác, liên quan đến cộng đồng người
Mỹ gốc Việt. Đó là, vào ngày 25 Tháng Tư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ vận động để thông
qua Dự Luật SB 895, thiết lập chương trình giảng dạy về kinh nghiệm của người tị nạn Mỹ gốc
Việt. Cư dân ủng hộ dự luật này có thể vào ký tên trên thỉnh nguyện thư, tại trang mạng:
http://baovecongdong.com/
SCR 88 hiện đang chờ Hạ Viện Tiểu Bang chuẩn thuận.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một
cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ
đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng
Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.
Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana,
Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các
Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orangehttp://nguyen.cssrc.us/content/senator-janet-nguyen-alerts-residents-new-identification-requirements-board-domestic-flights


Posted

in

by

Tags: