Chích Ngừa Cảm Cúm Miễn Phí cho Trẻ Em và Người Lớn tại Little Saigon trong Quận Cam ở Tiểu Bang California


Theo tin Bộ Y Tế Quận Cam trong Quận Cam ở tiểu bang California

Source: OC Health Care Agency
Bộ Y Tế Quận Cam, Nam Cali ra thông báo :

Sẽ có chích Flu miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và cho người lớn không có bảo hiểm.
Tại đia điểm Bộ Y Tế : 1725 W. 17th Street, Santa Ana, CA 92706
Ngày 1 tháng 11 năm 2017 : Thứ tư mỗi tuần, sáng từ 8:00 am đến 11:30 sáng, và chiều từ 1:00 pm đến 4:00 pm chiều
Bắt đầu ngày 1 tháng 12 năm 2017, sẽ chích Flu mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 8:00 am đến 11:30 sáng, và chiều từ 1:00 pm đến 4:00 pm chiều
Vào cửa tự do. Không cần lấy hẹn.
Bảo Vệ Sức Khỏe Của Quí Vị.

Hãy Chích Ngừa Cúm.

Những Cách Để Được Chích Ngừa Cúm Dễ Dàng

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh đề nghị mọi người 6 tháng tuổi trở lên chích ngừa cúm. Hãy bảo vệ quí vị và những người chung quanh bằng cách chích ngừa cúm. Sau
đây là 4 cách để được chích ngừa:

1. Hỏi Bác Sĩ của Quí Vị

Nếu quí vị có bảo hiểm sức khỏe, Bác Sĩ của quí vị có thể chích ngừa cho quí vị. Thông thuờng chích ngừa cúm không tốn tiền. Hãy hỏi Bác Sĩ của quí vị.

2. Kiếm Một Chủng Y Viện

Viếng trang mạng http://ochealthinfo.com/phs/ about/family/flu hoặc gọi số (800) 564-8448 để kiếm Chủng Y Viện có chích ngừa cúm gần nhà quí vị.

3. Tới Hiệu Thuốc Tây Địa Phương

Quí vị có thể chích ngừa ở hiệu thuốc tây. Viếng trang mạng http://flushot.healthmap.org/ để kiếm hiệu thuốc tây có chích ngừa cúm. Nhớ hỏi bảo hiểm của quí vị có trả tiền không.
Family Health

4. Tới Chủng Y Viện của Chúng Tôi

Bắt đầu ngày 1/11/2017, quí vị có thể được chích ngừa cúm miễn phí và không cần lấy hẹn tại Chủng Y Viện Quận Cam tọa lạc ở:

1725 W. 17th Street, Santa Ana, CA
Chích ngừa cúm vào mỗi ngày thứ Tư thứ 8:00 đến 11:30 giờ sáng.
1:00 đến 4:00 giờ chiều

10/06/17 1725 W. 17th Street | Santa Ana, CA 92706 | (800) 564-8448 | ochealthinfo.comhttp://www.ochealthinfo.com/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=69059


Posted

in

,

by

Tags: