Phi Trường John Wayne Khuyến Khích Học Sinh trong Quận Cam Tham Gia Cuộc Thi Vẽ Lần Thứ 28


Theo tin Tiếng Việt của John Wayne Airport

25 Tháng Chín 2017

John Wayne Airport chào đón học viên QUẬN CAM VỚI ENTER 28TH THƯỜNG NIÊN HỌC SINH ART CONTEST

SANTA ANA, Calif. – (JWA) 28 Cuộc Thi Vẽ Sinh viên năm John Wayne Airport của đang được tiến hành. Tất cả học sinh Quận Cam trường công lập và tư nhân, trong đó có sinh viên học ở nhà, mẫu giáo đến lớp 12 được khuyến khích nộp tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chủ đề năm nay, “Flying trong tương lai.” Entries nên được nộp cho cơ County Department Orange Giáo dục, bất kỳ Chi nhánh Public Library Quận cam hoặc tham gia các thư viện thành phố, chậm nhất là 4 giờ chiều, thứ năm 9 tháng 11, năm 2017.

“Cuộc Thi Vẽ Sinh viên John Wayne Airport là một cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ của Quận Cam để được công nhận cho sự sáng tạo của họ”, Ban Kiểm Soát Chủ tịch Michelle Steel nói. “Khách tại sân bay sẽ có thể xem được tài năng tuyệt vời cộng đồng chúng ta tại Triển lãm Nghệ thuật Sinh viên cuộc thi từ ngày đến tháng Giêng.”

John Wayne Airport Lời mời sinh viên Quận Cam để Nhập Cuộc Thi Vẽ 28 sinh viên hàng năm

Lựa chọn bởi các nhà tài trợ của cuộc thi Aviation Nghệ thuật Quốc tế, chủ đề cuộc thi khác mỗi năm. Tác phẩm nghệ thuật phù hợp nhất với mô tả chủ đề cuộc thi năm nay được lựa chọn để triển lãm và giải thưởng. Người trúng giải và giải khuyến khích từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ được trưng bày từ ngày 06 tháng 12 2017 cho đến ngày 08 Tháng 1 năm 2018, trên Arrival (thấp hơn) Cấp tiếp giáp với Hành lý carousels 1 và 4.

Mỗi dự thi sẽ nhận được một giấy chứng nhận tham gia từ sân bay, và chọn giải thưởng người chiến thắng sẽ được trao tặng bởi nhà tài trợ.

Để biết thêm thông tin về tham gia cuộc thi Nghệ thuật Sinh viên, hãy truy cập http://bit.ly/2wPlVmL hoặc liên hệ với Điều phối viên Chương trình Nghệ thuật Jeffrey Frisch tại JFrisch@ocair.com .

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .
September 25, 2017

JOHN WAYNE AIRPORT INVITES ORANGE COUNTY STUDENTS TO ENTER 28TH ANNUAL STUDENT ART CONTEST
SANTA ANA, Calif. – John Wayne Airport’s (JWA) 28th annual Student Art Contest is underway. All Orange County public and private school students, including home-schooled students, in grades kindergarten through 12 are encouraged to submit artwork inspired by this year’s theme, “Flying in the Future.” Entries should be submitted to the Orange County Department of Education, any Orange County Public Library Branch or participating city libraries, no later than 4 p.m., Thursday, November 9, 2017.

“John Wayne Airport’s Student Art Contest is an opportunity for the young artists of Orange County to be recognized for their creativity,” said Board of Supervisors Chairwoman Michelle Steel. “Airport guests will be able to view our community’s great talent at the Student Art Contest Exhibition from December to January.”

John Wayne Airport Invites Orange County Students to Enter 28th Annual Student Art Contest

Selected by sponsors of the International Aviation Art Contest, the contest theme differs each year. Artworks that best depict this year’s contest theme are selected for exhibition and prizes. Winners and honorable mentions from grades K–12 will be exhibited from December 6, 2017 until January 8, 2018, on the Arrival (lower) Level adjacent to Baggage Carousels 1 and 4.

Each entrant will receive a certificate of participation from the Airport, and select winners will be awarded prizes donated by sponsors.

For more information about entering the Student Art Contest, visit http://bit.ly/2wPlVmL or contact Art Program Coordinator Jeffrey Frisch at JFrisch@ocair.com.

-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.http://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2017-09-25&tr=no


Posted

in

, ,

by

Tags: