Tiệm làm tóc và làm móng, các dịch vụ chăm sóc cá nhân giới hạn trong thẩm mỹ, chăm sóc da, thẩm mỹ và trị liệu massage được phép hoạt động ngoài trời theo hướng dẫn mới của tiểu bang California

Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California Tiệm làm tóc và làm móng, chọn dịch vụ chăm sóc cá nhân được phép hoạt động ngoài … Read More