Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng với Images Luxury Nail Lounge, các Hội Đoàn và Cộng Đồng Người Việt Kêu Gọi Thống Đốc Newsom Cáo Lỗi Vì Lời Phát Biểu Liên Quan Các Tiệm Nail Gây Lan Truyền COVID-19

Theo tin Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen For Immediate Release Ngày 6, Tháng 5, Năm 2020 Janet Nguyễn Kêu Gọi Thống Đốc Newsom Cáo Lỗi Vì Lời Phát Biểu Liên … Read More