Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin sẽ treo cờ Nam Việt Nam tại Vietnamese-American War Memorial tại Công viên Sid Goldstein Freedom Park từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 và sẽ đặt 1 vòng hoa kỷ niệm cũng tại khu tưởng niệm cũng vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020

Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California Thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California loan tin sẽ treo cờ Nam Việt Nam … Read More

Tờ Quảng Cáo “NGƯỜI CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH NGHIÊM TRỌNG TỪ COVID-19” của OC Health Care Agency cho Người Già từ 60 trở lên hay quý vị có vấn đề sức khỏe như Bệnh tim, Bệnh tiểu đường, Bệnh Phổi

Theo tin OC Health Care Agency Tờ Quảng Cáo “NGƯỜI CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH NGHIÊM TRỌNG TỪ COVID-19” của OC Health Care Agency cho Người Già từ 60 trở … Read More